Informácie

Ikea recykluje svoje vianočné stromčeky

Ikea recykluje svoje vianočné stromčeky

Každý strom nakúpený od Ikea od 5. decembra a prinesený späť medzi 3. a 15. januárom sa zmení na kompost: tu je koncept operácie „Zákon pri koreni“. Pretože Ikea má tiež záujem o životné prostredie, švédska značka uvádza na trh už ôsmy rok svoju činnosť. “ Konajte pri koreni Okrem premeniť jedle na kompost, Ikea sa zaväzuje darovať jedno euro za strom Národnému lesníckemu úradu. Za sedem rokov NFB investovala vďaka partnerstvu so spoločnosťou Ikea, 1 745 522 EUR v 42 miestnych lesníckych správach alebo projektoch na zvýšenie povedomia verejnosti. Okrem toho dostane každá osoba, ktorá prinesie späť svoj strom Ikea 19 euro poukážka v obchodoch švédskej značky, čo nie je zanedbateľné (s vedomím, že strom stojí 20 eur)! Čo sa baviť v novom roku ...