Ostatné

Bublina zelene v centre Paríža

Bublina zelene v centre Paríža

Holandský úrad pre kvetiny ponúka Parížanom ponorenie sa do prírodnej bubliny na 15 minút. Unikátny zážitok z bývania od 26. do 28. novembra 2010. „Moja bublina, moja rastlina a ja“ je projekt zameraný na ponúkanie okoloidúcich okolo niekoľkých minút úplného blahobytu pred obnovením vlákna ich každodenného života. Na tento účel si dizajnérka Amaury Gallon zo záhrady Babylon predstavila štyri plne vegetované bubliny s veľmi odlišnou atmosférou, ako je toľko malých paralelných svetov. Na stanici Montparnasse teda vstúpite do bubliny „Jungle“, umiestnite Colette do bubliny „Precious“, do Bercy Village do Psychedelic bubble a nakoniec umiestnite Saint-Germain do „Aerial“ bubble. Preto objavíte izbové rastliny ... ale vonku v priehľadnej bubline ako pozadie. A izbové rastliny sú dôležité pre Francúzov s viac ako 8 z 10 ľudí (vo veku 15 a viac rokov), ktorí hovoria, že žijú s rastlinou! Pre 38% Francúzov prináša rastlina pokoj a pokoj a pre 35% je to dych čerstvého vzduchu, ktorý ich približuje k prírode. Tento víkend prežijete originálny zážitok tak, že vstúpite do srdca 60m3 prírody. Navštívte webovú stránku a objavte umiestnenie prírodných bublín: www.mabulleetmoi.fr