Ostatné

Mini výťahy prichádzajú do súkromných domov

Mini výťahy prichádzajú do súkromných domov

Výrobcovia výťahov, ktorí sa dnes vyhradzujú takmer výlučne pre verejné budovy, sa snažia prispôsobiť sa individuálnemu trhu. A Sagess je v tomto odvetví jednoznačne umiestnená. Na plochách od 70 x 70 cm do 140 x 120 cm sa výťahy Sagess najprv prispôsobia takmer každému priestoru. Ďalšou zdôraznenou výhodou je rýchlosť a jednoduchosť inštalácie: 3 až 5 dní postačuje po vykonaní murovacích prác. Dizajn a dekorácia nezabudnú! Možné sú rôzne výbery krytín, materiálov a vonkajších krytín, aby mini výťah zodpovedal štýlu domu. Z bezpečnostného hľadiska sú dvere vybavené dvojitými bezpečnostnými elektromagnetickými zámkami, telefón v kabíne umožňuje vyžiadanie vonkajšej pomoci, je zabudované ručné zostupové zariadenie a v prípade výpadku napájania je k akumulátoru pripojená núdzová kontrolka. , Nakoniec sa cena za mini výťah Sagess spolieha v priemere na 20 000 EUR, pretože vieme, že tento typ inštalácie zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti o 10 až 15%. Viac informácií na webovej stránke Sagess.