+
Ostatné

Kreslo, ktoré vytvára svetlo

Kreslo, ktoré vytvára svetlo

Americký dizajnér Rochus Jacob mal na mysli len jednu myšlienku pred návrhom svojho hojdacieho kresla na výrobu elektrickej energie: vyrábať elektrinu z každodenných predmetov. Výsledkom jeho výskumu je, že tento nový druh kresla odmeňuje vaše úsilie tým, že rozsvieti lampu zabudovanú do kresla: Hojdáte sa a lampa sa rozsvieti. Tento nový typ nábytku, ktorý je v súčasnosti len vo fáze plánovania, je založený na technológiách nano-dynama, ktoré transformujú úsilie na svetlo. Počas dňa je takto vyrobená elektrina uložená v batérii, ktorá sa má uvoľniť, keď príde noc. Viac informácií na: www.designboom.com (stránka v angličtine)