Užitočný

Krabica na reguláciu jeho elektrickej spotreby

Krabica na reguláciu jeho elektrickej spotreby

Poslanie BluePodu vám pomôže znížiť váš účet za elektrinu a zároveň urobiť gesto pre životné prostredie. Táto skrinka, ktorú vyvinul energetický prevádzkovateľ Voltalis, preruší dodávku energie do zariadení s vysokou zotrvačnosťou počas niekoľkých minút počas špičiek domácej spotreby, čím pomáha oneskoriť spustenie pomocných elektrických výrobných stredísk, ktoré sa považujú za znečisťujúce látky. Ohrievače vody, klimatizácie alebo radiátory sa vypínajú, zatiaľ čo spotreba energie klesá; variácia, ktorú tepelná zotrvačnosť budovy sotva vníma. Ak sa však rozhodnete nechať svoje zariadenia v prevádzke, jednoduché tlačidlo vám umožní deaktivovať pole BluePod. > Viac informácií: www.voltalis.com