Komentáre

Pred podpísaním zmluvy si prečítajte listinu o nehnuteľnosti

Pred podpísaním zmluvy si prečítajte listinu o nehnuteľnosti

Bruno Costa de Beauregard pracuje pre spoločnosť La Forêt Immobilier v Sens (Yonne). Dáva nám niekoľko tipov, ako sa vyhnúť najmenšiemu sklamaniu. Rozhovor Nadège Monschau Ako sa chrániť pred akýmkoľvek závadom? V prípade kúpy bytového domu je nevyhnutné vyžadovať určité dokumenty, ktoré kupujúcemu umožnia lepšie porozumieť obmedzeniam a nákladom, ktoré mu budú v budúcnosti uložené. Budúci vlastník preto musí požiadať správcu o vyúčtovanie poplatkov, posledné tri zápisnice z valného zhromaždenia, rozpočet za uplynulý rok, ako aj predbežný rozpočet, ak už bol hlasovaný. Odporúča sa tiež získať od predávajúceho odhad obytnej plochy podľa Carrezovho zákona, ako aj dodanie knihy údržby budov. Kupujúci teda bude správne informovaný o veľkých prácach vykonaných alebo plánovaných, ako je facelift alebo modernizácia výťahu. Pri kúpe domu sa odporúča opatrnosť. Je lepšie skontrolovať pred podpisom kúpnej zmluvy, či je podkrovie vhodné na prestavbu alebo nie, či sú niektoré trhliny v stenách vážne ... Je tiež potrebné zabezpečiť, aby sa na pôdu nepodliehali rôzne vecné bremená, napríklad práva priechod alebo inštalácia káblov France Telecom na záhrade. Ďalším nevyhnutným predpokladom je vždy konzultácia s najnovšími daňami z nehnuteľností a nehnuteľností.Aké sú základné diagnózy? Od 1. januára 2009 bude sedem: termiti, olovo, azbest, plyn, elektrina, energetická hospodárnosť (DPE) a nakoniec prírodné, technologické a seizmické riziká. Všetko musí byť vykonané na náklady predávajúceho a musí byť priložené k aktu o predaji. Na druhej strane, ak chce kupujúci získať pôžičku za nulovú sadzbu, bude musieť zaplatiť 300 až 800 eur, aby vyhodnotil stav svojho budúceho ubytovania, pokiaľ ide o vykurovanie, hydroizoláciu, vetranie. Toto sa nazýva „diagnostika PTZ“. Po podpísaní kúpnej zmluvy môžeme mať pokoj? Vôbec nie! Medzi podpísaním sľubu o predaji a notárskou zápisnicou uplynie priemerne dva až štyri mesiace. V tejto dobe sa však stav domu mohol úplne zmeniť! Napríklad povodeň mohla vyplieniť spoločné priestory bez informovania kupujúceho. Keďže predajcovia nie sú vždy v dobrej viere, je lepšie vykonať deň pred návštevou notára záverečnú kontrolu priestorov. Vo všeobecnosti platí, že pred pripojením podpisu na konečný dokument musíte jasne uviesť, čo kupujete, v malých detailoch. A položte predajcovi otázky, ako napríklad „Beriete gril? Necháte umývačku riadu k dispozícii?“, Atď. Aké sú nápravné opatrenia v prípade skrytej chyby? V prípade spoluvlastníctva môže kupujúci dosiahnuť zníženie predajnej ceny, ak do jedného roka zistí, že skutočná plocha jeho nehnuteľnosti je o viac ako 5% nižšia ako nárokoval si predávajúceho v notárskej zápisnici (Carrezov zákon). Ale v opačnom prípade je kúpa starého domu dosť riskantná: nový vlastník sa môže domáhať nápravy, iba ak preukáže, že predávajúci vedel, o ktorej vade ide, a úmyselne ju pred ním skryl. Nový domov je však vždy zaručený na desať rokov. Kupujúci preto môže ľahšie uspieť po odborných znalostiach.