+
Tipy

Vápno

Vápno

Napodobenina starého opotrebovaného vápna

Ideálne je nanášať tri farby rôznych farieb. Po vysušení prvej vrstvy jemne kefujte drôtenou kefou, prachom a druhou vrstvou prejdite o tri až štyri dni neskôr, pričom dajte pozor, aby ste stenu mierne navlhčili. Zopakujte operáciu s ostatnými dvoma odtieňmi, čo vám umožní odhaliť vrstvy nižšie.

RADA PRO

Nechajte 10 litrov vápna na približne 9 m2. Svoju bielu tekutinu môžete ľahko uložiť do vzduchotesnej nádoby. Majte na pamäti, že bielenie sa pri sušení silno rozjasňuje a že vďaka dozrievaniu farbív existuje dlhotrvajúce zosilnenie farieb. Vždy experiment, kúsok Siporexu alebo veľmi porézna podpora je perfektná. Sušenie vlasov môžete tiež urýchliť. Najjednoduchší spôsob, ako predsunúť konečný odtieň, je zmiešať pigment (pigmenty) s minimálnym množstvom vody. Táto farba bude pred pridaním vápna blízko k farbe steny. Know-how - domáci dekor © La maison rustique - éditions Flammarion, 2006